Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Contract awarding procedure Rozeznanie rynku - Dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek, płynów, narzędzi , odpadów mikrobiologicznych.