Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure CZ 14/2019 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Łomży