Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie WL1-227-139/18 - „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i prac budowlanych zadania pn.: „Przebudowa układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS”