Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie WSS SP ZOZ DZP 382/64/2018 - sprzedaż oraz dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Radiologii, Oddziału Chirurgii Naczyń, Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie do wykonywania diagnostycznych i terapeutycznych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej z możliwością składania ofert częściowych.