Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure WSS SP ZOZ DZP 382/64/2018 - sprzedaż oraz dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Radiologii, Oddziału Chirurgii Naczyń, Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie do wykonywania diagnostycznych i terapeutycznych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej z możliwością składania ofert częściowych.