Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure SVA/U/4620-93/2018 - Budowa stropu typu lekkiego nad parterem w budynku magazynowym nr 48, na terenie kompleksu wojskowego w m. Żurawica, ul. Wojska Polskiego 22, 37-710 Żurawica