Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 01432/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2018 - Usługi Konsultanta w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków Zakładu „Pruszków” MPWiK w m. st. Warszawie SA, w celu umożliwienia przyjęcia ścieków z rozwijającej się zlewni w perspektywie 2030 r.