Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie WR1-226PLB-1/2018 - Wykonanie badań geotechnicznych gruntu oraz opracowanie wstępnej dokumentacji geotechnicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa utwardzonego placu przeładunkowo-składowego na stacji Zamość-Bortatycze LHS"