Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure SVA/J/4620-165/2018 - SVA/J/4620-165/2018: Wykonanie docieplenia budynku wraz z izolacją fundamentów, rozbiórką i wykonaniem placu z kostki i opaski wokół budynku na ramach zadania 01626 „Remont budynku sztabowego nr 28 przy ul. Puławskiej w Warszawie”.