Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie WR1-226Hr-05/2018 - Badanie rynku - Zapytanie o cenę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz obliczenia planowanych kosztów prac projektowych i prac budowlanych zadania pn.: „Przebudowa układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego”, na podstawie zał. 1 do RFI Opis Przedmiotu Zamówienia.