Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie SVA/G/4620/064/2018 - „Wykonanie robót rozbiórkowych dachowych, konstrukcyjnych dachowych i pokrywczych dachu w budynku nr 45 w Łodzi (zad. 11747)” – powtórzenie postępowania.