Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie SVA/NDM/4620-78/2018 - Dostawa wraz z rozładunkiem płytek ściennych, podłogowych oraz materiałów pomocniczych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K-136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul Leśna 4c