Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie - Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania: Studium i analiza przedinwestycyjna dla budynków Al. Ujazdowskie 1/3, Al. Ujazdowskie 5, al. Szucha 14 stanowiących zespół obiektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.