Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie SVA/G/466/054/2018 - „Wynajem kontenerów na potrzeby zadania 11747 pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych wraz z inwentaryzacją schematyczną obiektu w związku z przebudową budynku nr 45 wraz z infrastrukturą techniczną K-8156 Łódź”.