Logo

Platforma zakupowa eB2B.

Postępowanie - Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na najem długoterminowy samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej