Logo

Platforma zakupowa eB2B.

Postępowanie 17ZAK076 - Wykonywanie przeglądów, remontów oraz usuwanie usterek i awarii stacji zgazowania azotu na KPMG „Kosakowo”