Logo

Platforma zakupowa eB2B.

Postępowanie KNWa11b/2018/WNP-008041/2 - Opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów PKP oraz na likwidację oczyszczalni ścieków w Czeremsze.