Logo

Platforma zakupowa eB2B.

Postępowanie 1K/2018 - Remont elewacji i części dachu budynku „Stokrotka” W Ośrodku Wypoczynkowym „Stokrotka” w Karpaczu, ul. Karkonoska 55 UWAGA: Wymagane jest złożenie oferty w formie papierowej zgodnie z SIWZ. UWAGA: Termin składania ofert przedłużono do dnia 26.02.2018 do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi 27.02.2018 o godz. 11:00. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian!