Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie WNP-008200 - Wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników z terenów administrowanych przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie – Rejon Lublin/Rejon Kielce