Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure ZP.60.2020 - Dostawa materiałów do daktyloskopii dla pracowni Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie oraz materiałów dla techników kryminalistyki jednostek organizacyjnych KWP w Krakowie