Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure KFZ/2020/WNP-011457 - „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Jasień Brzeski”.