Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure RFI ACZ - Wykonania modernizacji urządzeń i infrastruktury pomocniczej w układzie wody chłodzącej EC Żerań dla potrzeb bloku gazowo-parowego 450 MWe.