Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure TEP/134/2020 - Remont zbiornika kwasu solnego o nr fabr. 58 w Oddziale „Zofiówka” w celu dopuszczenia przez UDT