Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure SVA/K/466-14/2020 - SVA/K/466-14/2020: Wykonanie kompletnej i bieżącej usługi geodezyjnej w ramach realizacji zadania polegającego na wykonaniu remontu budynku koszarowego nr 6 w Jarocinie (zadanie 57003)