Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 02334/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2019 - Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Polarnej wraz z odcinkami sieci w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer.