Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure GDDKiA O.Sz.D-3.2410.13.2020 - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obwodnica miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10", które zostało podzielone na podzadania.