Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure TEP/57/2020 - Wykonanie projektu wykonawczego remontu i wzmocnienia konstrukcji pomostu nawęglania TN-21 w Oddziale „Moszczenica” zgodnie z ekspertyzą budowlaną oraz uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych