Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure NZ6-3071-56/20 - Sukcesywne wykonywanie na rzecz LPEC S.A. usługi demontażu, odbioru i transportu do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 01* – materiały izolacyjne zawierające azbest przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.