Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 19/WNP-000870/ADM-II - wybór podmiotu przygotowujacego dokumentację techniczną oraz pomoc merytoryczną niezbędną do przeprowadzenia postepowania przetargowego na budową systemów cctv na bocznicach kolejowych:Warszawa Olszynka Grochowska, Kraków Zachód, Gdynia Grabówek