Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure Analiza rynku - Oszacowanie wartości rynkowej stawki czynszu najmu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. - Analiza rynku - Oszacowanie wartości rynkowej stawki czynszu najmu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.