Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure RZ/73/ZN/2019/PLNG - Dostawa środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej i obuwia roboczego dla pracowników Polskiego LNG S.A.