Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 00541/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/U/2019 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przewodu wodociągowego w ul. Hołubcowej, w Warszawie, Dzielnicy Ursynów z pełnieniem nadzoru autorskiego