Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure WNP-009930 - Wycinka 4 sztuk drzew z gatunku Topola kanadyjska zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.01.2019 r. znak: WGK.6131.75.2018 (teren dz. 22893/49 obręb Łomża 2 przy ul. Sikorskiego w Łomży) oraz zakup drewna powstałego po wycince