Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie O.KA.D-3.2413.8.2019 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 odcinek Zabełków - Roszków”