Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure 00109/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/U/2019 - Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu ,,Czajka’’ w ilości 30 000 Mg z podziałem na zadania