Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP/29/2019 - Obsługa eksploatacyjna i kwalifikowanie do napraw oraz naprawy awaryjne instalacji i urządzeń węzłów i komór cieplnych oraz sieci zewnętrznych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, instalacji i urządzeń w zakresie zaopatrzenia szpitala w gazy medyczne i techniczne w obiektach Szpitala Klinicznego im H. Święcickiego UM w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49 i ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu.