Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure PZP/33/2018 - Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku oraz czynności obsługowe, kon-serwacyjne sieci i instalacji p-poż. w Enea Połaniec S.A. na lata 2019-2023