Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie PZP/33/2018 - Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe ludzi i majątku oraz czynności obsługowe, kon-serwacyjne sieci i instalacji p-poż. w Enea Połaniec S.A. na lata 2019-2023