Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure O.KR.D-3.2413.2.2019 - Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa mostu przez rzekę Dunajec w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75”